Kontaktné údaje

Heraldický klub, občianske združenie
Križkova 7
811 04 Bratislava
IČO: 307 996 78
DIČ: 2022341079
nie sme plátcom DPH

________________________________________

Špeciálny bankový účet pre platby na Almanach:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2585 3346
SWIFT: TATR SK BX
VS: datum, KS: 558, ŠS: nič nepísať
Poznámka: Priezvisko + Meno

________________________________________

Bežné platby posielajte bankovým prevodom na účet:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2279 2910
SWIFT: TATR SK BX
Poznámka: Priezvisko + Meno