2022

1. apríla 2022 – Valné zhromaždenie (Zámok Vígľaš)