Plán stretnutí 2021

Návrh plánu spoločných stretnutí v roku 2021:

v termíne 25. júna 2021 – Hotel The Grand Vígľaš (stretnutie členov klubu)
v termíne 8. októbra 2021 – Palace Art hotel Pezinok (stretnutie členov klubu)

Program stretnutí bude spresnený vždy pred každým spoločným stretnutím. Termíny spoločných stretnutí sú záväzné. V prípade zmeny termínu budeme včas informovať.