Plán stretnutí 2020

Návrh plánu spoločných stretnutí v roku 2020:

v termíne 20. marca 2020 – Palace Art hotel Pezinok (Valné zhromaždenie)

OZNAM
Ctení členovia HK
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu nepriaznivej situácie súvisiacej
s koronavírusom sme nútení zrušiť stretnutie Heraldického klubu, ktoré
sa malo konať 20.marca 2020 v Pezinku. Zároveň chceme upozorniť, že
pokiaľ ste mali rezervované ubytovanie toto je už zrušené, nemusíte ho
teda individuálne rušiť. Náhradný termín stretnutia ako aj valného
zhromaždenia Vám včas oznámime. Za pochopenie ďakujeme.

S pozdravom
S.Bečica, tajomník HK

Program stretnutí bude spresnený vždy pred každým spoločným stretnutím. Termíny spoločných stretnutí sú záväzné. V prípade zmeny termínu budeme včas informovať.