Plán stretnutí 2020

Návrh plánu spoločných stretnutí v roku 2020:

v termíne 16. októbra 2020 – Palace Art hotel Pezinok (stretnutie členov klubu)

Program stretnutí bude spresnený vždy pred každým spoločným stretnutím. Termíny spoločných stretnutí sú záväzné. V prípade zmeny termínu budeme včas informovať.