Plán stretnutí 2016

Návrh plánu spoločných stretnutí v roku 2016:

v termíne 24. júna 2016 – Lednice, Česká republika (Letné stretnutie členov Heraldického klubu)
Pozvánky expedované e-mailom: 26. mája 2016
Pozvánky expedované poštou: 9. júna 2016

v termíne 30. septembra 2016 – Spišská Nová Ves (Jesenné stretnutie členov Heraldického klubu)
Pozvánky expedované e-mailom:
Pozvánky expedované poštou:

Program stretnutí bude spresnený vždy pred každým spoločným stretnutím. Termíny spoločných stretnutí sú záväzné. V prípade zmeny termínu budeme včas informovať.