Plán stretnutí 2017

Návrh plánu spoločných stretnutí v roku 2017:

v termíne 17. februára 2017 – Bratislava (Valné zhromaždenie Heraldického klubu)
Pozvánky expedované e-mailom:
Pozvánky expedované poštou:

v termíne 07. apríla 2017 – Banská Bystrica (Jarné stretnutie členov Heraldického klubu)
Pozvánky expedované e-mailom:
Pozvánky expedované poštou:

Program stretnutí bude spresnený vždy pred každým spoločným stretnutím. Termíny spoločných stretnutí sú záväzné. V prípade zmeny termínu budeme včas informovať.