Plán stretnutí 2022

Návrh plánu spoločných stretnutí v roku 2022:

v termíne X. X 2022 – X (stretnutie členov klubu)

Program stretnutí bude spresnený vždy pred každým spoločným stretnutím. Termíny spoločných stretnutí sú záväzné. V prípade zmeny termínu budeme včas informovať.