Plán stretnutí 2019

Návrh plánu spoločných stretnutí v roku 2019:

v termíne 4. októbra 2019 – Kaštieľ Palárikovo (Jesenné stretnutie členov Heraldického klubu)

 

Program stretnutí bude spresnený vždy pred každým spoločným stretnutím. Termíny spoločných stretnutí sú záväzné. V prípade zmeny termínu budeme včas informovať.