Plán stretnutí 2018

Návrh plánu spoločných stretnutí v roku 2018:

v termíne 13. apríla 2018 – Považská Bystrica (Jarné stretnutie členov Heraldického klubu)

v termíne 15. júna 2018 – Slovenská Ľupča (Letné stretnutie členov Heraldického klubu)

v termíne 5. októbra 2018 – Betliar (Jesenné stretnutie členov Heraldického klubu)

Program stretnutí bude spresnený vždy pred každým spoločným stretnutím. Termíny spoločných stretnutí sú záväzné. V prípade zmeny termínu budeme včas informovať.