Plán stretnutí 2019

Návrh plánu spoločných stretnutí v roku 2019:

v termíne 15. marca 2019 – Zámok Vígľaš (Jarné stretnutie členov + valné zhromaždenie Heraldického klubu)

v termíne 14. júna 2019 – Zámok Artstetten (Rakúsko) (Letné stretnutie členov Heraldického klubu)

v termíne 4. októbra 2019 – Kaštieľ Palárikovo (Jesenné stretnutie členov Heraldického klubu)

 

Program stretnutí bude spresnený vždy pred každým spoločným stretnutím. Termíny spoločných stretnutí sú záväzné. V prípade zmeny termínu budeme včas informovať.