Plán stretnutí 2021

Návrh plánu spoločných stretnutí v roku 2021:

v termíne 1. októbra 2021 – Lučenec (stretnutie členov klubu)

Program stretnutí bude spresnený vždy pred každým spoločným stretnutím. Termíny spoločných stretnutí sú záväzné. V prípade zmeny termínu budeme včas informovať.