2 % z Vašich daní

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú výlučne prostredníctvom

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

b) Daňové priznanie typu B (online)

3. Právnické osoby prostredníctvom

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Heraldický klub
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30799678
Sídlo: 811 04 Bratislava, Križkova 7