2013

15. februára 2013 – Valné zhromaždenie (Nové Mesto nad Váhom)

5. apríla 2013 – Stretnutie klubu (Bratislava)

21. júna 2013 – Stretnutie klubu (Banská Štiavnica)

20. septembra 2013 – Stretnutie klubu (Bardejov)