2 % z Vašich daní

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú výlučne prostredníctvom

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

Potvrdenie o zaplatení dane vydáva zamestnávateľ, zamestnanec k tomu vyplní vyhlásenie a do 30.4. odovzdá na príslušnom daňovom úrade.

2. Podnikatelia Fyzické osoby a Právnické osoby toto uvádzajú priamo v tlačive daňového priznania

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
IČO: 30799678
Obchodné meno: Heraldický klub