2015

27. februára 2015 – Valné zhromaždenie (Vígľaš)

10. apríla 2015 – Stretnutie klubu (Trnava)

19. júna 2015 – Stretnutie klubu (Martin)

9. októbra 2015 – Stretnutie klubu (Smolenice)