2022

1. apríla 2022 – Valné zhromaždenie (Zámok Vígľaš)

24. júna 2022 – Stretnutie klubu (Lučenec)

23. septembra 2022 – Stretnutie klubu (Bratislava)