Plán stretnutí 2023

Návrh plánu spoločných stretnutí v roku 2023:

v termíne 16. júna 2023 – Poprad, Spišská Sobota (Stretnutie členov klubu)

v termíne 29. septembra 2023 – Smolenice (Stretnutie členov klubu)

Program stretnutí bude spresnený vždy pred každým spoločným stretnutím. Termíny spoločných stretnutí sú záväzné. V prípade zmeny termínu budeme včas informovať.