2019

15. marca 2019 – Valné zhromaždenie (Zámok Vígľaš)

14. júna 2019 – Stretnutie klubu (Zámok Artstetten, Rakúsko)

4. októbra 2019 – Stretnutie klubu (Kaštieľ Palárikovo)